Kategorier
Nyhetsbrev
Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards

Försäljningsvillkor

Leveransvillkor

DAP Incoterms 2020. Fraktkostnad tillkommer.

Utleveransdagar

Måndag t.o.m. fredag. Kulturer endast måndag t.o.m. onsdag. Undantaget helgdag samt dag före helgdag.

Leveranstid

Lagervaror sänds nästkommande utleveransdag, i övrigt enligt orderbekräftelse.

Transport

Privatpersoner kan använda transportalternativen PostNord, Schenker PrivatPak ombud standard samt Upphämtning i Skurup.

Företag kan använda samtliga nedanstående transportalternativ.

PostNord (=brev, ej paket), maximalt ordervärde inkl moms 500 kr. Ingen spårbarhet av försändelsen.

Schenker PrivatPak ombud standard, Max 19 kg, max 1 kolli, längd >1,4 m medför tilläggsavgift. Adressaten får själv hämta godset på utlämningsstället. Detta gäller endast kunder i Sverige.

Schenker Parcel Företag, max 29 kg/kolli, max totalvikt 99 kg, max volym 0,36 m³, längd >1,4 m medför tilläggsavgift. Utkörning till angiven leveransadress. Mottagare på plats Må-Fr 07:00-17:00, avställning endast om skriftligt lossningsavtal finns. Ingen telefonavisering. Detta gäller endast kunder i Sverige.

Ekdahl Miljö även ADR transport, vid ADR transport tillkommer ADR avgift på 400 kr. Utkörning till angiven leveransadress.

Upphämtning i Skurup innebär att kunden själv hämtar godset på Sacco System Nordic AB adress i Skurup.

Transporter sker inte som kyl- respektive frystransport. Enzymprodukter (t.ex. löpe) såväl som kulturer och övriga livsmedelsingredienser tål transport vid omgivningstemperatur, även om märkningen är kyl- resp frysförvaring. Denna märkning gäller långtidsförvaring och är definierad med hänsyn till produktens funktion och inte livsmedelssäkerhets aspekten.

Restorder

Restnoterade produkter levereras fraktfritt så snart de åter finns i lager.

Betalningsvillkor

Kortbetalning (Visa och MasterCard) eller banköverföring. Sacco System Nordic AB erbjuder även fakturabetalning för företagskunder. 

Valuta

SEK.

Reklamation

Eventuella reklamationer angående fel kvantitet, fel vara, skadad vara eller dylikt skall komma till vår kännedom omedelbart, senast inom 8 dagar efter godsets mottagande. Då returen är förorsakad av en felleverans skall leveransinstruktion inhämtas hos oss. I normalfallet sänds ny produkt eller så krediteras varan till fullt belopp.
Kontakta oss på: info.nordic@saccosystem.com eller på telefon +46 411-497 50.

Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning.

Observera att kylvaror, frysvaror och livsmedel (kulturer och livsmedelstillsatser anses vara livsmedel) är undantagna ångerrätten och kan ej returneras. Detta gäller även beställningsvaror.

Sacco System Nordic AB skall bekräfta att returen är tillåten och att ångerfristen inte har passerats innan varorna returneras. Kunden betalar returkostnaden. Kunden har ansvaret för varan tills dess den kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott.

Returadress:

Sacco System Nordic AB
Lilla Västergatan 1
SE-274 32 Skurup

Återbetalning

När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan, återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom 30 dagar enligt Distansavtalslagen. Om du har betalat med faktura, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

Ej uthämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera den faktiska returkostnaden om ett paket inte hämtas ut. Försändelsen förvaras hos ombudet i 14 dagar (Schenker Privpak) innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan. Ej uthämtade kylvaror, frysvaror, kulturer och livsmedelstillsatser samt beställningsvaror* debiteras till sitt fulla värde.

*Varor som normalt inte lagerhålls.

Leverans som ej kunnat levereras               

Företagare som beställt leverans med utkörning måste vara tillgänglig, under vardagar mellan kl 7:00 och 17:00, för att ta emot godset på angiven adress. I annat fall debiterar vi kommer att debitera avgift för "bom körning" 150 kr och återutkörning 89 kr ut då transportören tar kontakt för att boka ny leverans. Vi förbehåller oss rätten att debitera den faktiska leveranskostnaden. I de fall mottagaren har en överenskommelse med transportören om avställning av gods, utan att mottagaren är på plats, skall en kopia på lossningsavtalet  översändas till Sacco System Nordic AB. Detta gäller endast kunder i Sverige.

ADR klassade produkter

Produkter som är klassade enligt ADR (dvs. farligt gods) säljs endast till företagskunder som är godkända för fakturabetalning. Transportör är Ekdahl miljö. Även egen upphämtning är möjlig. För dessa leveranser tillkommer SEK 400:- i ADR avgift. Denna avgift är fast och oberoende av orderkvantitet eller antal artiklar. Avgiften debiteras på vår faktura.

Ändring av påbörjad leverans

Om kunden efter påbörjad leverans önskar göra ändringar t.ex. utlämningsställe, adressat, transportsätt Schenker Parcel till Privpak eller omvänt kommer vi att debitera 250,00 kr.

Integritet och behandling av personuppgifter

Sacco System Nordic AB behandlar personuppgifter enligt GDPR.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sacco System Nordic AB, org nr 556559-8207, Lilla Västergatan 1, 274 32 Skurup är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när Sacco System Nordic AB tillhandahåller produkter och tjänster samt vid övriga kontakter, t ex besök i vår webshop eller ärenden via e-post och telefon.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Sacco System Nordic AB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om du registrerat dig i vårt kundregister i webshopen.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel (behöver inte fyllas i), faktureringsadress, leveransadress, ev person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer.
  • Ålder o kön (behöver inte fyllas i)
  • Kundval avseende marknadskommunikation.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.


Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Sacco System Nordic AB samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning via telefon, e-post, vår webshop eller lägger upp dig som kund/gäst i vår webshop.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Sacco System Nordic AB samlar in och hanterar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och köp. Samt för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser. De rättliga förpliktelserna är exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen, dokumentera köpta artiklar för att uppfylla kraven i livsmedelslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sacco System Nordic AB kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Därutöver sparas dina personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga krav.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Om du genomför ett köp kommer vi att lämna ut dina personuppgifter inom ramen för dina köp till:

  • Logistikföretag som vi anlitar för varutransporter. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och viss orderinformation till dem.
  • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t ex kortinlösande företag som ser till att du kan genomföra betalningar.
  • Sacco System Nordic AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

Sacco System Nordic AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran att rätta, radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga, i den mån det är möjligt med hänvisning till rättsliga krav. Om du vill få insyn i den behandling vi gör om dig har du rätt att få den informationen samt ett registerutdrag.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via telefon, 0411-49750, eller på mejl info.nordic@saccosystem.com för frågor angående hur dina personuppgifter hanteras.