Kategorier
Nyhetsbrev
Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards

Det finns inga produkter.

 Osäker på vilka tillsatser som får användas i vilka typer av produkter och i vilka koncentrationer?  Information om detta finns bl.a. på EU-komisionens databas över tillsatser, https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search

Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/tillsatser-aromer-enzymer/tillsatser

Annattoextrakt har utgått, eftersom färgämnet norbixin inte är tillåtet att sälja till privatpersoner enligt gällande lagstiftning.

Underkategorier

  • Rapsolja
  • Kalciumklorid
  • Konserveringsmedel
    Osäker på vilka konserveringsmedel som får användas i vilka typer av produkter och i vilka koncentrationer?  Information om detta finns bl.a. på EU-komisionens databas över tillsatser, https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search  Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/tillsatser-aromer-enzymer/tillsatser
  • Färg
    Produkten Annatto extrakt finns tillgänglig endast för företagskunder. Den har utgått ur sortimentet för privatpersoner då den innehåller ämnet norbixin, vilket enligt lagstiftning inte är tillåtet att sälja till privatpersoner.
  • Syror
  • Övriga ingredienser