Kategorier
Nyhetsbrev
Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards

Det finns inga produkter.

Vi håller stängt för order och utleveranser under perioden 24 maj tom den 29 maj, 2022. Senaste tid för orderläggning, för avsändning med Schenker Parcel innan den 24 maj är den 23 maj klockan 10:00. Senaste tid för orderläggning för avsändning med Ekdahl Miljö innan den 24 maj är den 20 maj kl 14:00. Order som kommer oss tillhanda efter dessa tidpunkter kommer att sändas den 30 maj (Schenker) respektive den 31 maj (Ekdahl Miljö).


Osäker på vilka tillsatser som får användas i vilka typer av produkter och i vilka koncentrationer?  Information om detta finns bl.a. på EU-komisionens databas över tillsatser, https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS 

Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/tillsatser-aromer-enzymer/tillsatser

Annattoextrakt har utgått, eftersom färgämnet norbixin inte är tillåtet att sälja till privatpersoner enligt gällande lagstiftning.

Underkategorier

  • Rapsolja
  • Kalciumklorid
  • Konserveringsmedel
    Osäker på vilka konserveringsmedel som får användas i vilka typer av produkter och i vilka koncentrationer?  Information om detta finns bl.a. på EU-komisionens databas över tillsatser, https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS  Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets hemsida, https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/tillsatser-aromer-enzymer/tillsatser
  • Färg
    Produkten Annatto extrakt finns tillgänglig endast för företagskunder. Den har utgått ur sortimentet för privatpersoner då den innehåller ämnet norbixin, vilket enligt lagstiftning inte är tillåtet att sälja till privatpersoner.
  • Syror
  • Övriga ingredienser